Περιγραφή Έργου

Αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κουφώματα με κουφώματα αλουμινίου, ρολά και σήτες. Τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες, θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και κάγκελα αλουμινίου. Επίσης τοποθετήθηκαν συστήματα σκίασης και πάνελ αλουμινίου.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

Κουφώματα Αλουμινίου

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων