Περιγραφή Έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Έγινε αλλαγή κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου Europa.Τοποθετήθηκαν υαλοστάσια και πόρτα ασφαλείας αλουμινίου.Επίσης τοποθετήθηκαν συστήματα σκίασης.

ΕΡΓΟ :ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κουφωματα Αλουμινιου

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων