Περιγραφή Έργου

Αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κουφώματα, τοποθετήθηκαν εσωτερικά κουφώματα με πόρτες laminate και εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου.

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων