Περιγραφή Έργου

Αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κουφώματα, τοποθετήθηκαν εσωτερικά κουφώματα με πόρτες laminate και εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου.

Κουφώματα Αλουμινίου Αγ.Δημήτριος

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων