Περιγραφή Έργου

Έγινε αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου Europa. Τοποθετήθηκαν κάγκελα στα εξωτερικά κουφώματα και κάγκελα αλουμινίου στα μπαλκόνια του διαμερίσματος.Επίσης τοποθετήθηκαν νέες εσωτερικές πόρτες και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.Τοποθετήθηκαν διάφορες σιδηροκατασκευές.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

Πορτα Ασφαλειας

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων