Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου Europa.Τοποθετήθηκαν κάγκελα inox στην εσωτερική σκάλα της οικίας.επιπροσθέτως τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου.Επίσης τοποθετήθηκαν σιδηροκατασκευές για υποδοχή λεβητοστασίου κ.α.

ΕΡΓΟ : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

Θωρακισμένη Πόρτα

Μετά την Αλλαγή Κουφωμάτων Αλουμινίου