Περιγραφή Έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Έγινε αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου, εξώφυλλα και σήτες.Τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες σε όλους τους χώρους της οικίας και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.Τοποθετήθηκε σιδερένια σκάλα στο εσωτερικό της οικίας.Επίσης τοποθετήθηκαν κάγκελα και συστήματα σκίασης.

ΕΡΓΟ : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κάγκελα Αλουμινίου

Φωτογραφίες Κουφώματα Αλουμινίου