Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή κουφωμάτων αλουμίνιου, τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και κάγκελα παραθύρων αλουμινίου.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων