Περιγραφή Έργου

Αποξηλώθηκαν τα παλαιά κουφώματα και τοποθετήθηκαν κουφώματα αλουμινίου Europa με ρολά και σήτες.Επίσης τοποθετήθηκαν κάγκελα σε όλα τα κουφώματα και  τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.Πραγματοποιήθηκε αλλαγή των παλαιών καγκέλων με νέα κάγκελα τύπου inox. Τέλος έγιναν διάφορες σιδηροκατασκευές.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

Καγκελα Αλουμινιου

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων