Περιγραφή Έργου

Αλλάχτηκαν τα παλαιά κουφώματα με νέα κουφώματα αλουμινίου. Τοποθετήθηκε πόρτα ασφαλείας, πόρτα αλουμινίου, εσωτερικές πόρτες, κάγκελα inox και συστήματα σκίασης.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κουφωματα Αλουμινιου

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων