Περιγραφή Έργου

Τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμινίου με ρολλά και σήτες της εταιρείας EUROPA. Τοποθετήθηκε πόρτα αλουμινίου και εσωτερικές πόρτες .Εγιναν διάφορες σιδηροκατασκευές και εγκαταστάθηκαν κάγκελα αλουμινίου..

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΑΘΗΝΑ

1-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

1-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b12-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b13-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b15

Πριν την Αντικατάσταση Κουφωμάτων