Περιγραφή Έργου

Έγινε αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων, με κουφώματα αλουμινίου EUROPA.Τοποθετήθηκαν αλουμίνια και πατζούρια καφέ χρώματος και σήτες πλισσέ. Τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες C.P.L.
Τοποθετήθηκαν δύο θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

2

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

123456789101111

Πριν την Αντικατάσταση Κουφωμάτων