Περιγραφή Έργου

Αποξηλώθηκαν τα παλαιά ξύλινα κουφώματα και τοποθετήθηκαν σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου, καθώς και εξώπορτα ασφαλείας.

Συνθετικά Κουφώματα PVC - Αντικατάσταση

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Πριν την Αντικατάσταση Κουφωμάτων