Περιγραφή Έργου

Έγινε αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου Europa, τοποθετήθηκε νέα θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και πραγματοποίηθηκαν διάφορες σιδηροκατασκευές.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EUROPA

Θωρακισμένη Κουφωματα Αλουμινιου

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων