Περιγραφή Έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου Europa. Τοποθετήθηκε νέα θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και πόρτα αλουμινίου. Εγκαταστάθηκαν συστήματα σκίαση, κιγκλιδώματα και τοποθετήθηκαν κάγκελα τύπου inox.

ΕΡΓΟ : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EUROPA

Κουφώματα Αλουμινίου

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων