Περιγραφή Έργου

Αντικαταστάθηκαν τα παλιά ξύλινα κουφώματα με κουφώματα αλουμινίου στο πλαίσιο ολικής ανακαίνισης κατοικίας.
Οι εργασίες που έλαβαν μέρος είναι: αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων, τοποθέτηση ανοιγόμενων θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου.
Επίσης τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες laminate και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.

Ανακαινιση Κουφωματων Κουζινα

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Πριν την Αντικατάσταση Κουφωμάτων