Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου Europa. Τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με ρολά και σήτες.Επίσης τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες και πόρτα αλουμινίου.Τέλος τοποθετήθηκε σιδηροκατασκευή για υποδοχή παταριού και στέγαστρο.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων