Περιγραφή Έργου

Τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμινίου Europa και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας αλουμινίου. Επίσης κατασκευάστηκαν κάγκελα αλουμινίου και τοποθετήθηκαν στην σκάλα του κλιμακοστασίου. Τέλος πραγματοποιήθηκαν σιδηροκατασκευές.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πορτα Ασφαλειας

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων