Περιγραφή Έργου

Τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμίνιου με σήτες και ρολά, τοποθετήθηκε νέα θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και νέες εσωτερικές πόρτες.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων