Περιγραφή Έργου

Έγινε αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου Europa.Τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας. Επίσης τοποθετήθηκαν μεταλλικές κατασκευές και κάγκελα αλουμινίου.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Θωρακισμένη Πόρτα

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων