Περιγραφή Έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

Αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κουφώματα με νέα κουφώματα pvc.Τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και εσωτερικές πόρτες. Τοποθετήθηκαν κάγκελα αλουμινίου και στέγαστρα.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ

Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων