Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή κουφωμάτων με κουφώματα pvc. Τοποθετήθηκαν συστήματα ρολού και σήτας. Έγιναν μεταλλικές κατασκευές τοποθετώντας στέγαστρο και κιγκλιδώματα

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Πορτα Ασφαλειας

Φωτογραφίες μετά την Αλλαγή Κουφωμάτων Αλουμινίου