Περιγραφή Έργου

Έγινε αλλαγή των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων με συνθετικά κουφώματα.Αντικαταστάθηκε η παλαιά πόρτα κεντρικής εισόδου με θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.Τοποθετήθηκαν νέες εσωτερικές πόρτες και κάγκελα αλουμινίου.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

Καγκελα Inox

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων