Περιγραφή Έργου

Έγινε αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με συνθετικά κουφώματα pvc.Τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου.Επίσης τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα αλουμινίου.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Συνθετικα Κουφωματα

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων