Χρήσιμες Συμβουλές για τη Συντήρηση και την Τοποθέτηση των Κουφωμάτων σας

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ
1. Τα κουφώματα αλουμινίου μετά την κατασκευή τους καθαρίζονται ενδελεχώς και συσκευάζονται σε ειδικά πλαστικά για την αποφυγή φθορών κατά την μεταφορά τους.

2. Έλεγχος των κουφωμάτων για ενδεχόμενες φθορές κατά την μεταφορά τους στην οικοδομή.

3. Καταμέτρηση αυτών και έλεγχος των αντίστοιχων διαστάσεων των ανοιγμάτων του οικήματος.

 

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1. Η κάσα τοποθετείται αφού προηγηθεί αλφάδιασμα και αφού τοποθετηθεί σιλικόνη στο κάτω μέρος αυτής. Κατόπιν στηρίζεται περιμετρικά και με μηχανικό τρόπο (βίδες ανοξείδωτες η γαλβανισμένες).

2. Σφράγισμα των αρμών με πολυουρεθάνη και ακρυλικό στόκο για πλήρη στεγανοποίηση.

3. Τοποθέτηση πλαστικών ταπών στις βίδες του κουφώματος.

4. Τοποθέτηση φύλλων επί της κάσας.

5. Έλεγχος στην κάσα και στο φύλλο του ανοιγόμενου κουφώματος για την ύπαρξη οπών απορροής (που θα καλύπτονται με ειδικές πλαστικές τάπες).

6. Στην περιοχή που θα τοποθετηθούν τα κουφώματα εάν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προφίλ νεροσταλλάκτη όπου είναι απαιτητό.

7. Καλή στεγάνωση μεταξύ του μπινί και του φύλλου.

8. Στο σημείο τομής μεταξύ των προφίλ θα πρέπει να χρησιμοποιείται αρμόκολλα.

9. Εγκατάσταση λαστιχογωνιάς στο περιμετρικό λάστιχο της κάσας.

10. Ελαστικά παρεμβύσματα μεταξύ των προφίλ αλουμινίου και των υαλοπινάκων για την στεγάνωση μεταξύ αυτών και την αποφυγή συνεύρεσης αυτών συν τη παρόδω του χρόνου.

11. Μετά την τοποθέτηση των φύλλων ελέγχουμε τρία βασικά πράγματα :

A. Τα δυο φύλλα κλειστά να έχουν το ίδιο ύψος μεταξύ τους.

B. Όταν είναι κλειστά να αφήνουν ομοιόμορφο κενό μεταξύ τους από το κάτω μέρος τους έως το ψηλότερο.

C. Κατά το άνοιγμα των φύλλων και την σταθεροποίηση σ’ ένα σημείο, και υπό την αίρεση της μη υπάρξεως ρεύματος αέρα,
τα φύλλα δεν θα πρέπει να μετακινηθούν.

D. Τέλος κατά την διάρκεια του ανοίγματος – κλεισίματος των φύλλων, και της ανάκλισης αυτών, θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ την ανυπαρξία θορύβων.

12. Τοποθέτηση πηχακίων αλουμινίου μεταξύ φύλλων και υαλοστασίων για την αποφυγή θορύβων αφ ενός και αφ ετέρου για την δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης του υαλοστασίου.

13. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΚΟΥΖΙΝΑΣ

A. Τοποθετείται κατωκάσι αλουμινίου για την αποφυγή εισροής υγρασίας.

B. Το κλείδωμα τους θα πρέπει να γίνεται με ευκολία. Μετά το κλείδωμα, η πόρτα θα πρέπει να είναι σταθερή και να μην κουνιέται.

C. Ιδιαιτερότητα αποτελούν οι πόρτες που ανοίγονται προς τα έξω. Πηχάκια και ειδικά σημεία στήριξης (μεντεσέδες) θα πρέπει να τοποθετούνται εσωτερικά για την ενδεχόμενη παραβίαση τους.

14. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης αφαιρούνται τα φιλμ από τα προφίλ και γίνεται έλεγχος αυτών.

15. Ο χώρος καθαρίζεται από το συνεργείο τοποθέτησης και στην συνέχεια παραδίδεται στον πελάτη

ΠΡΙΝ                                                                             ΜΕΤΑ

κουφωματα αλουμινιου πριν κουφωματα αλουμινιου μετα

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

αλλαγη κουφωματων

 

ΣΥΡΟΜΕΝΑ – ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ

A. Εάν ανοίξουμε 2-5 cm το ένα φύλλο θα διαπιστώσουμε ότι η απόσταση θα πρέπει να είναι η ίδια από τον οδηγό του
πάνω – κάτω. Εάν όχι, τότε θα πρόκειται για μια κακή τοποθέτηση .

B. Τα φύλλα του κουφώματος επάλληλα – χωνευτά να έχουν μεταξύ τους το ίδιο ύψος.

C. Τοποθέτηση νεροχυτών στην εξωτερική πλευρά του κουφώματος για την απορροή των υδάτων.
Σ΄ άλλη περίπτωση τα ύδατα θα εισρεύσουν εντός του οικήματος.

D. Ελαστικά παρεμβύσματα μεταξύ των προφίλ αλουμινίου και των υαλοπινάκων για την στεγάνωση μεταξύ αυτών.

E. Τα φύλλα όταν είναι κλειδωμένα η μετακίνηση τους θα είναι ελάχιστα μικρή.

F. Υαλοστάσια – σήτες – παντζούρια κατά την κύλιση να μην συνευρίσκονται κατά την διαδρομή τους. Επίσης όταν είναι χωνευτά, να μην έχουν κανένα σημείο επαφής με την τοιχοποιία για την αποφυγή εκδορών.
2. Εν κατακλείδι, θα πρέπει ν αναφέρουμε την στεγάνωση του κενού (εκεί που τερματίζει το άνοιγμα του κάθε χωνευτού φύλλου)που δημιουργούν οι δύο σειρές μονής τοιχοποιίας, για την αποφυγή εισροής υδάτων και την δημιουργία μελλοντικών προβλημάτων.

3. Την αποφυγή σταματήματος των εξαρτημάτων οδήγησης (χερούλια) επί των φτερών στεγανοποίησης που περιγράψαμε παραπάνω κατά την διάνοιξη των δύο φύλλων.

ΠΡΙΝ                                                                                         ΜΕΤΑ

χωνευτα κουφωματα πριν χωνευτα κουφωματα μετα

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα κουφώματα αλουμινίου δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. Ωστόσο, ο καθαρισμός κρίνεται αναγκαίος όταν οι επικαθήσεις σκόνης ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια των κουφωμάτων και θα πρέπει να γίνεται με νερό και προϊόντα καθαρισμού που έχουν pH μεταξύ 5,5 και 8.
Για τον καθαρισμό αρκεί ένα βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι, ενώ το στέγνωμα θα πρέπει να γίνεται με πανί. Το σκληρό σφουγγάρι, το σύρμα ή τα διαλυτικά καθαρισμού πρέπει να αποφεύγονται, γιατί βλάπτουν την επιφάνεια και την εμφάνιση του κουφώματος.
Ειδικά στις βιομηχανικές και παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται συχνότερα.
Τα λάστιχα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 8 -10 χρόνια για να διατηρείται η άριστη στεγανότητα του κουφώματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *