Τι πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή κουφωμάτων αλουμινίου

header6

Η επιλογή κουφωμάτων είναι σημαντική για την αισθητική και τη λειτουργικότητα του χώρου σας. Η αγορά και τοποθέτηση του ιδανικού κουφώματος για τις ανάγκες σας προϋποθέτει ότι θα λάβετε υπόψη τους εξής παράγοντες:

1. Τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής

Για παράδειγμα η χρήση διπλών τζαμιών είναι ιδανική για περιοχές με εύκρατο κλίμα. Τα αντίστοιχα κουφώματα κατασκευάζονται από αλουμίνιο, PVC ή ξύλο.
Στις περιοχές όπου επικρατούν ισχυρά ρεύματα ανέμου ή υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού, ενδείκνυται η επιλογή ανοιγόμενων και θερμομονωτικών κουφωμάτων. Επίσης, η επιλογή διπλών τζαμιών με αέριο, στο διάκενό τους, ενισχύει τη θερμομόνωση.

2. Η θέση του κουφώματος

Η έκθεσή του στον ήλιο, στον αέρα και γενικά το πόσο είναι εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα, καθώς και η θέση που έχει κτιστεί το κτίριο, είναι οι βασικότεροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη.
Για παράδειγμα, δεν ενδείκνυται να τοποθετήσετε ένα ψυχρό κούφωμα στη βόρεια πλευρά του κτιρίου, αλλά ένα θερμομονωτικό.

3. Θερμομόνωση

Τα θερμομονωτικά κουφώματα θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, επομένως οικονομία στα καύσιμα το χειμώνα και στην κατανάλωση ρεύματος λόγω κλιματισμού το καλοκαίρι.

4. Προσοχή στις διαστάσεις

Τα κουφώματα είτε είναι ανοιγόμενα, είτε είναι συρόμενα, έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές στις διαστάσεις τους, ώστε να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Γι’ αυτό πρέπει να επιλέγεται με μεγάλη προσοχή ο τύπος κουφώματος που θα χρησιμοποιηθεί για την αντίστοιχη διάσταση του ανοίγματος, προκειμένου να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα στη λειτουργία τους.