1-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή Έργου

Τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμινίου με ρολλά και σήτες της εταιρείας EUROPA. Τοποθετήθηκε πόρτα αλουμινίου και εσωτερικές πόρτες .Εγιναν διάφορες σιδηροκατασκευές και εγκαταστάθηκαν κάγκελα αλουμινίου..

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΑΘΗΝΑ

1-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

1-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b12-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b13-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b15

Πριν την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

5-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Περιγραφή Έργου

Έγινε αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων, με κουφώματα αλουμινίου EUROPA.Τοποθετήθηκαν αλουμίνια και πατζούρια  και σήτες . Τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες .Τοποθετήθηκε πόρτα ασφαλείασ και κάγκελα τύπου inox..

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΗΝΑ

4-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

1-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf2-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b93-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b94-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b95-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b96-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b97-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9

Πριν την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Περιγραφή Έργου

Αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κουφώματα με νέα κουφώματα αλουμινίου. Τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες C.P.L. και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.Πραγματοποιήθηκαν διάφορες σιδηροκατασκευές.

ΕΡΓΟ : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Πριν την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

3

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή Έργου

Έγινε αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων, με κουφώματα αλουμινίου EUROPA.Τοποθετήθηκαν αλουμίνια και πατζούρια καφέ χρώματος και σήτες πλισσέ. Τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες C.P.L.
Τοποθετήθηκαν δύο θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

2

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

123456789101111

Πριν την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

2-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή Έργου

Έγινε αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με κουφώματα αλουμινίου EUROPA.
Επίσης τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1

1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b12-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b13-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b14-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Πριν την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

5-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%b1

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων  με νέα κουφώματα αλουμινίου Europa καθώς και τοποθέτηση νέας θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

1-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%b1

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

1-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%b12-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%b13-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%b14-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%b15-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%b1

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Περιγραφή Έργου

Τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμίνιου με σήτες και ρολά, τοποθετήθηκε νέα θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και νέες εσωτερικές πόρτες.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%87

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με κουφωμάτα αλουμίνιου Europa, ρολών με τηλεχειριστήριο,παντζουριών, σητών και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

ΕΡΓΟ : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

4-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%87

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%872-1%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%873-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%874-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%875-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%876-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%877-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%878-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%879-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%8710-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%8711-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%86%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%87

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΗΣΙΑ

Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή κουφωμάτων αλουμίνιου, τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και κάγκελα παραθύρων αλουμινίου.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Θωρακισμένη Κουφωματα Αλουμινιου

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΑΦΝΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ

Περιγραφή Έργου

Έγινε αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου Europa, τοποθετήθηκε νέα θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και πραγματοποίηθηκαν διάφορες σιδηροκατασκευές.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EUROPA

Θωρακισμένη Κουφωματα Αλουμινιου

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων