Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Περιγραφή Έργου

Τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμίνιου με σήτες και ρολά, τοποθετήθηκε νέα θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και νέες εσωτερικές πόρτες.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Πορτα Ασφαλειας

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕΝΙΔΙ – ΑΧΑΡΝΕΣ

Περιγραφή Έργου

Έγινε αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου με νέα συνθετικά κουφώματα, τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας, συστήματα σκίασης και κάγκελα τύπου inox.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Πορτα Ασφαλειας

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Καγκελα Αλουμινιου

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ – ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ

Περιγραφή Έργου

Αποξηλώθηκαν τα παλαιά κουφώματα και τοποθετήθηκαν κουφώματα αλουμινίου Europa με ρολά και σήτες.Επίσης τοποθετήθηκαν κάγκελα σε όλα τα κουφώματα και  τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.Πραγματοποιήθηκε αλλαγή των παλαιών καγκέλων με νέα κάγκελα τύπου inox. Τέλος έγιναν διάφορες σιδηροκατασκευές.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

Καγκελα Αλουμινιου

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Κουφωματα Αλουμινιου

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή Έργου

Αλλάχτηκαν τα παλαιά κουφώματα με νέα κουφώματα αλουμινίου. Τοποθετήθηκε πόρτα ασφαλείας, πόρτα αλουμινίου, εσωτερικές πόρτες, κάγκελα inox και συστήματα σκίασης.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κουφωματα Αλουμινιου

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Καγκελα Inox

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Περιγραφή Έργου

Έγινε αλλαγή των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων με συνθετικά κουφώματα.Αντικαταστάθηκε η παλαιά πόρτα κεντρικής εισόδου με θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.Τοποθετήθηκαν νέες εσωτερικές πόρτες και κάγκελα αλουμινίου.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

Καγκελα Inox

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Συνθετικα Κουφωματα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC ΑΘΗΝΑ – ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Περιγραφή Έργου

Έγινε αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με συνθετικά κουφώματα pvc.Τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου.Επίσης τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα αλουμινίου.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Συνθετικα Κουφωματα

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Πορτα Ασφαλειας

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Περιγραφή Έργου

Τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμινίου Europa και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας αλουμινίου. Επίσης κατασκευάστηκαν κάγκελα αλουμινίου και τοποθετήθηκαν στην σκάλα του κλιμακοστασίου. Τέλος πραγματοποιήθηκαν σιδηροκατασκευές.

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πορτα Ασφαλειας

Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Πορτα Ασφαλειας

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή κουφωμάτων με κουφώματα pvc. Τοποθετήθηκαν συστήματα ρολού και σήτας. Έγιναν μεταλλικές κατασκευές τοποθετώντας στέγαστρο και κιγκλιδώματα

ΕΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Πορτα Ασφαλειας

Φωτογραφίες μετά την Αλλαγή Κουφωμάτων Αλουμινίου

Καγκελα Αλουμινιου

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

Περιγραφή Έργου

Έγινε αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα Europa.Τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου.Τοποθετήθηκαν πέργκολες, υαλοπετάσματα και κάγκελα περίφραξης.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Καγκελα Αλουμινιου

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου Europa. Τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με ρολά και σήτες.Επίσης τοποθετήθηκαν εσωτερικές πόρτες και πόρτα αλουμινίου.Τέλος τοποθετήθηκε σιδηροκατασκευή για υποδοχή παταριού και στέγαστρο.

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θωρακισμενη Πορτα Ασφαλειας

Φωτογραφίες Μετά την Αντικατάσταση Κουφωμάτων